اطلاعات و پیش بینی هواشناسی کشاورزی


با استفاده از اطلاعات ماهواره ای, شبکه جهانی هواشناسی و روشهای انتقال دیتا, پیش بینی هواشناسی کشاورزی شده برای یک سال آینده و دقیقا محل مزرعه شمارا ارائه میکنیم. داده های ارائه شده توسط سازمان هوشمند سازی کشور و سازمان تحقیقات کشاورزی صحت سنجی شده اند

سفارش ایستگاه کشاورزی

  • گام اول: روی نقشه موجود در این صفحه محل مزرعه خود را مشخص کنید
  • گام دوم: کمی به پایین صفحه بروید تا دکمه 'مرحله بعد' نمایان شود
  • گام سوم: در صفحه بعد اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید
  • گام چهارم: پس از انجام مراحل، در تاک یا تلگرام داده ها را مشاهده نمایید

درصورتی که تمایل به راه اندازی ایستگاه برای کشاورزان زیرمجموعه خود بصورت گروهی دارید با ما تماس بگیرید
همکاران ما

همکارانِ خوب و نتیجه عالی

Image

شبکه اجتماعی کشاورزی ایران (تاک)

agritak.ir
Image

پلتفرم جامع خدمات کشاورزی

agroyaar.com
Image

سامانه هوشآب

“سیستم بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی”


اگر میخواهید از حق آبه خود درآمد بیشتری داشته باشید روی ما حساب کنید...!

درخواست هوشمندانه سازی آبیاری